Inteligentny rozwój

Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0015/17.

 

Tytuł projektu

Udział firmy Grenton Sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy Grenton Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności.

 

Planowany efekt

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych, zdobycie nowych rynków zbytu, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz wzrost liczby klientów zagranicznych korzystających z produktów Beneficjenta. Grenton w wyniku realizacji Projektu chce otworzyć się na rynek europejski, amerykański i azjatycki oraz pozyskać klientów z tych regionów. Przedmiotowy Projekt stanowi dla firmy ważny punkt dla rozeznania możliwości eksportowych na w/w kierunkach oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych. W konsekwencji umożliwi to zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie Grenton stworzy możliwość łatwiejszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii.

 

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 1 122 235 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 625 275 PLN.

 

Okres realizacji projektu

14/03/2017-31/12/2019

 


 

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0061/18.

 

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej firmy Grenton Sp. z o.o. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli.

 

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki Grenton na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

 

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

 

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 287 400 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 215 550 PLN.

 

Okres realizacji projektu

01/08/2018 – 31/12/2019

 


 

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0051/19.

 

Tytuł projektu

Promocja marki GRENTON na rynkach międzynarodowych.

 

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

 

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

 

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 859 800  PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 900 PLN.

 

Okres realizacji projektu

01/08/2019 – 31/12/2020

 


 

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0011/21-00.

 

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Grenton Sp. z o.o. poprzez promocję międzynarodową w regionie państw Zatoki Perskiej.

 

Cel Projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu dla Grenton Sp. z o.o. jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez promocję międzynarodową w regionie państw Zatoki Perskiej.

 

Planowany efekt

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych, zdobycie nowych rynków zbytu, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz wzrost liczby klientów zagranicznych korzystających z produktów Beneficjenta. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

 

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 607 400 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 455 550 PLN.

 

Okres realizacji projektu

01/05/2021-30/09/2022

 


 

Firma Grenton Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-0258/21.

 

Tytuł projektu

Opracowanie innowacji produktowej w postaci skalowalnego systemu do autonomicznego zarządzania domem – Grenton Personal Smart Home.

 

Cel Projektu

Celem projektu jest innowacja produktowa w postaci skalowalnego systemu Grenton Personal Smart Home do kompleksowego zarządzania funkcjami inteligentnego domu.

 

Planowany efekt

  • opracowanie systemu Grenton Personal Smart Home do kompleksowego zarządzania funkcjami inteligentnego domu,
  • możliwość dynamicznego dostosowania konfiguracji do potrzeb klienta w trakcie użytkowania systemu,
  • skalowalność systemu z możliwie jak największą liczbą podsystemów trzecich,
  • możliwość automatycznej konfiguracji w zakresie najpopularniejszych funkcji smart home.

 

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 5 824 325 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 494 595 PLN.

 

Okres realizacji projektu

01/10/2021 – 30/09/2023